English

Peiriannau Gwerthu Iach

Servicevend NW - Peiriannau Gwerthu Gogledd Cymru

*

A ydych yn barod am y newid sydd i'w wneud a peiriannau 'Vending' mewn ysgolion?

Cyn bo hir mi fydd rhaid defnyddio diodydd a byrbrydion iach yn unig mewn peiriant.

Nid pob peiriant syn ddigon hyblyg i werthu amryw eang o ddefnydd.

Maer rheolau mor gul fel nad oes un cwmni yn gallu cyflenwi safonau newydd y llywodraeth yn llwyddianus

Nid oedd un cwmni yn gwerthu defnydd lleol

Tan Rwan…ServiceVend.

Eich cwmni Vending lleol

Cwmni Cymraeg lleol syn defnyddio peiriannau modern er mwyn gwerthu diodydd a byrbrydion iach I gyraedd safonau newydd y Llywodraeth.

Polisi dwyieuthog gyda banerau cymraeg ar y peiriannau.

Peiriannau hyblyg syn gallu addasu i unrhyw gynnyrch newydd sy'n dod ar y farchnad.

*Rydym yn defnyddio cynnyrch lleol cyn belled a sy'n bosib.

Ar garreg y drws os y daw unrhyw broblem, gyda peirianwyr a llenwyr profiadol yn cyflenwi gwasanaeth o safon uchel.

Cwmni sy'n rhedeg ers rhai blynyddoedd gyda profiad eang or busnes yma.

Arian yn ol i'r ysgol am pob gwerthiant.

Peiriannau a gwasanaethau i gyd yn rhad ac am ddim.

Catalog Diodydd >

More Details: For more information on the healthy vending machines available exclusively from Servicevend NW, please Download the Leaflet.